Raj

Dr. Divya Raj

Neurobioloog
1 opname & 1 event
Dr Divya Raj is researcher at the Rudolf Magus Brain Center of the University Medical Center Utrecht.

As a cell biologist by training, Raj is fascinated by how neurons communicate with each other and with neuronal support cells to wire the brain the way it is. She believes the answers to these questions will help understand developmental disorders of the brain and to "train" the aging brain to regenerate one day.

Raj is a member of the Utrecht Young Academy, a select group of enthusiastic and ambitious young academics at Utrecht University.

---

Als celbioloog is Raj gefascineerd door de manier waarop neuronen met elkaar en met neuronale steuncellen communiceren, waardoor het brein werkt zoals het werkt. Ze gelooft dat antwoorden op deze vragen helpen bij het begrijpen van ontwikkelingsstoornissen in het brein en bij het ''trainen'' van het verouderende brein om op een dag weer hernieuwd te worden.

Raj is lid van de Utrecht Young Academy, een groep jonge en ambitieuze academici van de Universiteit Utrecht.