Bär

Prof. dr. Dop Bär

Medisch wetenschapper
1 opname
Prof. dr. Dop Bär is emeritus hoogleraar Experimentele Neurologie. Daarnaast was hij opleidingsdirecteur van de masteropleiding Biomedical Sciences (BMS) aan de Universiteit Utrecht / UMC Utrecht.

Prof. dr. Dop Bär (1950) is geboren te Makassar, Indonesië. Hij studeerde in 1976 af in Utrecht in de biochemie. Enkele jaren later promoveerde hij bij David de Wied en Willem Hendrik Gispen op een neurochemisch onderwerp. Hij trad in 1981 in dienst van de vakgroep Neurologie in Utrecht, en hij heeft in 1984 het Laboratorium voor Experimentele Neurologie in het AZU (nu UMC Utrecht) opgezet. Daar leidde hij het onderzoek tot 2003, de laatste 7 jaar als hoogleraar Experimentele Neurologie. De belangrijkste onderwerpen waar hij zich mee bezig hield waren spierziekten en neurodegeneratieve ziekten, zoals de beroerte (stroke) en amyotrofe lateraalsclerose.

Hij publiceerde meer dan 150 artikelen over deze onderwerpen en begeleidde 18 promovendi. Al die tijd was hij ook betrokken bij het onderwijs aan studenten van de opleidingen medische biologie en geneeskunde. Vanaf 2003 is hij opleidingsdirecteur van de master Biomedical Sciencesaan de Universiteit Utrecht en vice-voorzitter van de Graduate School of Life Sciences. Dop Bär was bestuurslid van de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. In 2004 en 2005 was hij voorzitter van de Visitatiecommissie Vlaamse opleidingen Biomedische Wetenschappen.

In 2011 was Dop Bär voorzitter van de lustrumcommissie van de Universiteit Utrecht. Daarnaast ontving hij op een Koninklijke Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.