Gädeke

Dr. Dorothea Gädeke

Philosopher
1 opname & 1 event
Dr Dorothea Gädeke is associate professor in social and political philosophy at Utrecht University.

Her research focuses on the intersection between power and domination, structural injustices, democracy and freedom. She has written a book on how democracy promotion in other countries has reverted into a politics of domination. Currently, she works on the role of resistance in understanding freedom. 

Gädeke’s main expertise lies in the republican tradition of political thought and critical theory. With this expertise, she is also knowledgeable of Hannah Arendt, one of the first to revive the republican tradition in the 20th century, and her widely acclaimed and discussed book The Origins of Totalitarianism.

Before joining Utrecht University, she taught at Goethe-Universität Frankfurt, and at TU Darmstadt in Germany and spent time as a visiting research scholar at the University of Johannesburg, South Africa and at Princeton University, USA.

----

Haar onderzoek richt zich op het snijvlak tussen macht en overheersing, structureel onrecht, democratie en vrijheid. Ze heeft een boek geschreven over hoe de bevordering van democratie in andere landen is veranderd in een overheersingspolitiek. Momenteel werkt ze aan de rol van weerstand en verzet bij het begrijpen van vrijheid.

Gädeke's belangrijkste expertise ligt in de republikeinse traditie van politiek denken en kritische theorie. Met deze expertise is ze ook goed geïnformeerd over Hannah Arendt, een van de eersten die de republikeinse traditie in de 20e eeuw nieuw leven inblies, en over haar veelgeprezen en besproken boek The Origins van het totalitarisme.

Voordat ze bij de Universiteit Utrecht kwam, doceerde ze aan de Goethe-Universität Frankfurt en aan de TU Darmstadt in Duitsland en bracht ze tijd door als gastonderzoeker aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika en aan de Princeton University, VS.