Touwen

Dr. Dorothea Touwen

Medisch-ethicus
1 opname & 1 event
Dr. Dorothea Touwen is docent en onderzoeker medische ethiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Touwen onderzoekt de verschillende gezichtspunten op zorg en ziekte. Haar onderzoek richt zich met name op zorgafhankelijke ouderen die niet meer goed voor zichzelf kunnen beslissen. Daarnaast bestudeert zij de ethiek van palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde van onder andere COPD-patiënten en niet-Westerse migranten.

Touwen doceert medische ethiek en gezondheidsrecht aan artsen in opleiding en adviseert meerdere toetsingscommissies voor medisch onderzoek. Samen met Rien Janssens schreef zij het hoofdstuk 'Denken over de dood' in het 'Basisboek filosofie en geschiedenis van de gezondheidszorg' (2019).

Touwen promoveerde in 2008 aan het LUMC op onderzoek naar de beslissingsverantwoordelijkheden in verpleeghuisgeneeskunde. Ze werkte eerder als beleidsmedewerker bij de afdeling ethiek van de Nederlandse Zorgfederatie. Daarvoor studeerde ze theologie aan Leiden University.