Keymolen

Dr. Esther Keymolen

Filosoof
1 opname & 1 event
Dr. Esther Keymolen is als techniekfilosoof verbonden aan Tilburg University.

Haar onderzoek focust op online vertrouwen, privacy en data-ethiek. Specifiek onderzoekt ze de rol van vertrouwen en privacy in netwerk- en smart omgevingen. Keymolen publiceerde het boek Trust on The Line. A philosophical exploration of trust in the networked era (2016), waarin ze een conceptueel vertrouwen-model ontwikkelde, die ze toepast om verschillende actuele cases te analyseren, zoals: Airbnb, smartphones die als hotelsleutels gebruikt worden, en gepersonaliseerde online advertenties. Ze bespreekt wat we bedoelen wanneer we het over vertrouwen hebben en hoe de opkomst van het internet het functioneren van vertrouwen transformeert.

Foto: Tim Leguijt Fotografie