Cohen

Felix Cohen

Directeur Voedingscentrum
2 opnames
Felix Cohen is voormalig directeur van het Voedingscentrum. Daarnaast is hij bestuurslid van het Centraal Bureau Fondsenwerving, lid van het Strategisch Adviescollege van Verbond van Verzekeraars, en voorzitter van de selectiegroep consumentenleden van Stichting Reclame Code.

Van 1997 tot en met 2009 was hij algemeen directeur van de consumentenbond. Tijdens die periode was hij tevens vicepresident van Consumers International (de internationale koepel van consumentenorganisaties). Daarvoor heeft hij gewerkt bij Philips als Marketing manager, bij Holland Advertizing Nieuwe Media en was hij bestuurslid van het ANBO.

Cohen studeerde van 1978 tot 1980 Rechten aan de Universiteit van Leiden. In 1980 begon hij met een studie Business Administration, Information Services and marketing aan de Technische Universiteit Delft die hij voltooide in 1983.