Huisman

Prof. dr. Frank Huisman

Medisch historicus
2 opnames & 1 event
Frank Huisman is als hoogleraar in de Geschiedenis van de Geneeskunde verbonden aan het UMC Utrecht en aan het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie.

Hij promoveerde in 1992 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730, dat werd bekroond met de G.A. Lindeboomprijs. Hij publiceerde over zowel vroegmoderne als moderne thema's, over medische historiografie, kwakzalverij en de culturele autoriteit van de geneeskunde. Onlangs verscheen zijn boek Locating Medical History. The Stories and Their Meanings (geredigeerd met John Harley Warner) en de vijfdelige Dictionary of Medical Biography, waarvan hij gebiedsredacteur voor Nederland en Vlaanderen was. Momenteel werkt hij aan een boek over de transformatie van het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg in de periode 1880-1940. Huisman is lid van de Scientific Board en President-elect van de European Asssociation for the History of Medicine and Health.