Bonhof

Geri Bonhof

Pedagoog / HU
1 opname
Geri Bonhof is sinds 2003 voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht en sinds 2005 vice-voorzitter van de HBO-raad.

Bonhof heeft ruime ervaring met bestuur en beleid in het onderwijs. Zij werkte drie jaar als lid van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en was zeven jaar lid van de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Praktijkervaring in het onderwijs is Bonhof ook niet vreemd. Van 1975 tot 1987 stond zij zelf voor de klas in het voortgezet onderwijs en op een pedagogische academie. Geri Bonhof studeerde Pedagogiek aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

In het maandblad Opzij (oktober 2011) stond Bonhof op de zevende plaats in de lijst Onderwijs en Wetenschap. Die positie dankt ze volgens het maandblad aan 'de inspirerende en transparante wijze waarop zij de HU bestuurt en extern representeert.'