Adriaenssen

Dr. Han Thomas Adriaenssen

Filosoof
1 opname & 1 event
Dr. Han Thomas Adriaenssen is universitair docent bij de Faculteit Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Adriaenssen is geïnteresseerd in het werk van middeleeuwse en vroegmoderne filosofen en is gespecialiseerd in de geschiedenis van de epistemologie en cognitieve psychologie.

Recentelijk schreef hij het boek Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes dat in 2017 werd gepubliceerd. Hierin maakt hij een vergelijking tussen de sceptische kijk op het representationalisme in de middeleeuwse- en vroeg moderne filosofie.

Adriaenssen studeerde eerder filosofie (cum laude) en Italiaans (cum laude) en promoveerde (cum laude) daarna in 2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift over scepticisme en representatie. Sinds kort is hij ook lid van De Jonge Akademie.