Sauer

Dr. Hanno Sauer

Filosoof
3 opnames & 1 event
Dr. Hanno Sauer is assistant professor in philosophy at Utrecht University. He specializes in normative ethics, metaethics and moral psychology.

Since 2019, Sauer leads the research project PROGRESS, in which his team studies moral progress. Among his research questions are: What is moral progress? How does it work? Which institutes are needed to sustain moral progress? And is moral progress limited?

Sauer has published extensively. His most recent book, Moral thinking, Fast and Slow presents a novel theory of the philosophy and science of moral judgement.

Sauer received his PhD-degree in philosophy at the University of Groningen. Prior, he graduated from a double master’s programme in philosophy and literature in his home country Germany, at the Johann Wolfgang Goethe-University in Frankfurt.

_____

Dr. Hanno Sauer is universitair docent in filosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft zich gespecialiseerd in normatieve ethiek, meta-ethiek en morele psychologie.

Sinds 2019 leidt Sauer het project PROGRESS, een onderzoeksproject naar morele vooruitgang. Zijn onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld: Wat is morele vooruitgang? Hoe werkt het? Welke instituten kunnen ons morele vooruitgang brengen? En is morele vooruitgang begrensd?

Sauer publiceerde meerdere boeken. In zijn meest recente boek, Moral thinking, fast and slow presenteert hij een nieuwe theorie over de filosofie en wetenschap van ons morele oordeel.

Sauer verkeeg zijn PhD in de filosofie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarvoor behaalde hij een dubbele master in filosofie en literatuurwetenschappen in zijn thuisland, Duitsland, aan de Johann Wolfgang Goethe-Universiteit in Frankfurt.