Dotinga

Mr. Harm Dotinga

Rechtsgeleerde
3 opnames
Harm Dotinga is als universitair docent in het internationaal publiekrecht verbonden aan de Utrechtse rechtenfaculteit en senior onderzoeker bij het NILOS.

Dotinga verzorgt sinds 1999 onderwijs op het gebied van het internationaal publiekrecht op bachelor- en masterniveau. Op dit moment geeft hij verschillende cursussen op dit rechtsgebied, waaronder een gespecialiseerde cursus in internationaal milieurecht. Bovendien is hij verantwoordelijk voor de coördinatie en ontwikkeling van het masterprogramma Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht.

Hij heeft gewerkt aan een groot aantal onderzoeksprojecten op nationaal en internationaal niveau. Zijn onderzoeksexpertise ligt in het internationaal milieurecht en recht van de zee, in het bijzonder het recht gerelateerd aan de bescherming van het zeemilieu. Zijn expertise strekt zich mede uit tot het recht van de Europese Unie en Nederlands recht op het gebied van milieu- en natuurbescherming. Hij heeft een aanzienlijk aantal publicaties op zijn naam staan.

Dotinga studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) van de Universiteit Utrecht. Daarna specialiseerde hij zich in het internationaal milieurecht aan de University of Washington in Seattle, Verenigde Staten.

---

Mr. Harm Dotinga is a graduate of law of Utrecht University in the Netherlands and the University of Washington in Seattle, USA. He is a lecturer in public international law at the Utrecht School of Law and senior legal officer at Birdlife International.

Dotinga has been teaching public international law at an undergraduate and graduate level since 1999. He currently teaches several courses in the field of public international law, including a specialized course on international environmental law. In his capacity as legal officer at Birdlife International he works mostly on issues related to nature conservation law. Dotinga worked on a variety of research projects and consultancies at a national and international level. His main fields of interest and expertise are international environmental law, wildlife conservation law and the law of the sea. His expertise also extends to European Union law and national (Dutch) law in these areas. He has published widely on these issues.

Dotinga will address the existing international environmental legal regime dealing with climate change. How did it develop historically and what are the key international legal instruments and institutions? What are its strengths and weaknesses? How is the principle of common but differentiated responsibilities of States reflected in the current regime? How does the existing framework relate to new concepts such as the trade in CO2 emissions? What new developments are there and what are the most important questions for the future? What happens if States do not meet their commitments under the regime? Can a State or private persons be held responsible under international law for damages resulting from climate change?