Heiligenberg

Harm van den Heiligenberg MSc

Provincie Utrecht
2 opnames
Harm van den Heiligenberg is strategisch adviseur bij Utrecht2040, een project waarbij de provincie Utrecht samenwerkt met vele netwerkpartners.

In het project is een langetermijnstrategie voor het Utrechtse grondgebied en samenleving ontwikkeld, gericht op duurzame ontwikkeling en behoud van aantrekkingskracht. De aantrekkingskracht van de provincie bestaat uit drie kernkwaliteiten: de centrale ligging, het profiel van kennis en cultuur en de diversiteit in landschappen. Hij geeft lezingen en gastcolleges over Utrecht2040.

Daarnaast onderzoekt Heiligenberg hoe pioniers op het gebied van duurzaam innoveren kunnen doorbreken met hun ideeën. Dit doet hij voor zijn PhD aan de Universiteit Utrecht. Hij focust hierin op verschillende zogeheten 'Living Labs' door heel Europa waarin innovatieve oplossingen worden toegepast op regionaal niveau in een experimentele setting.

Voorheen was Harm van den Heiligenberg senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij was projectleider van de eerste duurzaamheidsverkenning van ons land, waarin is nagegaan of de huidige kwaliteit van leven in de toekomst kan worden voortgezet. Hij stelde tevens langetermijnverkenningen op naar de toekomst van het Europese landelijk gebied op regionale schaal, in de projecten EURURALIS en FARO.