Vries

Dr. Imar de Vries

Mediawetenschapper
2 opnames
Dr. Imar de Vries heeft theater-, film- en televisiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in nieuwe media en digitale cultuur.

Na zijn afstuderen in 2002 is De Vries eerst gaan werken als junior docent en vervolgens in 2003 als junior docent / onderzoeker. In 2008 promoveerde hij op zijn onderzoek naar communicatieverlangens en draadloze mobiele media.

Op het moment is De Vries assistent professor aan het departement Media en Cultuur Studies van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op het technologisch imaginaire, de archeologie van nieuwe media en de discoursen over draadloze communicatie

Recent publiceerde De Vries zijn boek Tantalisingly Close, dat uit zijn promotiewerk is voortgevloeid.