Valk

Dr. Inge van der Valk

Psycholoog
1 opname & 1 event
Psycholoog en pedagoog Inge van der Valk is universitair docent bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van het Departement Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

In haar onderzoek houdt ze zich bezig met de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheidingen en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is zij onder meer met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, heeft zij zich gericht op verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen, en heeft ze een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES voor scheidingskinderen.

Ook is ze voorzitter van de werkgroep Richtlijn Scheiding en problemen van Jeugdigen.

Eerder studeerde ze Psychologie aan de Universiteit Leiden, en promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift: Family Matters. Longitudinal studies on the associations between family structure, family process, and the adjustment of adolescents and young adults.