Leemans

Prof. dr. Inger Leemans

Historicus
2 opnames
Inger Leemans is hoogleraar Cultuurgeschiedenis bij de opleiding Geschiedenis (Faculteit der Letteren van de VU).

Haar onderzoek gaat vooral over de vroegmoderne (Nederlandse/Europese) cultuurgeschiedenis (1500-1850). Leemans heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de pornografie, de (radicale) Verlichting, en de vroegmoderne roman. Haar onderzoek naar de Nederlands-Duitse culturele uitwisseling in de periode 1750-1850 resulteerde in verschillende publicaties over 'de vertaalmachine', waarin de mechanismes achter culturele uitwisseling werden blootgelegd en de effecten hiervan op (nationale) beeldvorming en herinneringsprocessen. Haar interesse voor 'culturele economie' is zichtbaar in publicaties over culturele infrastructuur, censuur, cultuurkritiek, de relatie tussen natuur en economie, de geschiedenis van de beurs en de verbeelding van financiële crises. Samen met Gert-Jan Johannes (Universiteit Utrecht) en Tom Verschaffel (Universiteit van Kortrijk/Leuven, Belgium), schrijft ze momenteel aan een Handboek over Achttiende-eeuwse Nederlandse literatuur (project van de Nederlandse Taalunie).