Patterson

Dr. James Patterson

Interdisciplinair sociaal wetenschapper
1 opname
Dr. James Patterson is interdisciplinair sociaal wetenschapper en universitair docent aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

In zijn onderzoek combineert Patterson inzichten uit de politicologie, milieuwetenschappen en instituutanalyses om complexe maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, te bestuderen. Hij is hoofdonderzoeker binnen een vijfjarig onderzoeksproject (2021-2026) dat gesubsidieerd wordt door de European Research Council, met als titel: “Climate Backlash: Contentious Reactions to Policy Action.” Met dit project wil Patterson onderzoeken hoe de maatschappij zich verzet tegen klimaatbeleid. Gedreven door een passie om innovatie en verandering in bestuurssystemen te begrijpen, wil hij bijdragen aan duurzame en eerlijke veranderingen in de maatschappij.

Naast zijn werk aan de Universiteit Utrecht is Patterson lid, en voorheen medevoorzitter, van de grootste mondiale stuurgroep van sociale wetenschappers in milieupolitiek: de Scientific Steering Committee of the Earth System Governance Project.

Foto: Jessie Kamp