Oerlemans

Prof. mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans

Jurist
1 event
Prof. dr. Jan-Jaap Oerlemans is professor in ‘Intelligence and Law’ at Utrecht University.

Oerlemans’ research mainly centres around criminal law, constitutional law, IT law and privacy law. He conducts research into the digitisation of the activities of the intelligence and security services. This includes: the link between cybersecurity and national security and the use and regulation of data analysis techniques by the intelligence and security services.

In addition, Oerlemans is part of the expert group of the Cybercrime Centre at the Court of Justice in The Hague and works as an editor for the magazine Computerrecht. He is also affiliated with the Montaigne Centre for the Rule of Law and Administration of Justice and the Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology at Utrecht University. Lastly, Oerlemans works as senior researcher at the Dutch Supervisory Committee of the Intelligence and Security Services (CTIVD).

------

Oerlemans’ onderzoek bevindt zich op het snijvlak van strafrecht, staatsrecht, IT-recht en privacyrecht. Hij verricht met name onderzoek naar de digitalisering van het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit houdt in: de banden tussen cybersecurity en nationale veiligheid en het gebruik en regulering van data-analyse technieken door de inlichtingen-  en veiligheidsdiensten.

Hij maakt ook deel uit van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime aan het Gerechtshof Den Haag, werkt als redacteur bij het tijdschrift Computerrecht (Kluwer), en is auteur van de serie Tekst en Commentaar ‘Openbare Orde en Veiligheid’ en ‘International strafrecht’ (Kluwer).

Daarnaast is Oerlemans verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Voorts is Oerlemans werkzaam als onderzoeker bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

In 2019 verscheen in samenwerking met prof. Bert-Jaap Koops het boek ‘Strafrecht en ICT’, gevolgd in 2020 door het studieboek ‘Cybercriminaliteit’ (met Wytske van der Wagen en Marleen Weulen Kranenbarg).