Gijn

Prof. dr. Jan van Gijn

Neuroloog
1 opname
Prof dr. Jan van Gijn (1942) studeerde Geneeskunde in Leiden en werd opgeleid tot neuroloog in Rotterdam en Londen.

In 1977 promoveerde hij op het onderwerp 'The plantar reflex, a historical, clinical and electromyographic study'. Hij bleef als staflid verbonden aan de afdeling Neurologie van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam tot 1983.

Vervolgens werd hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Neurologie van het UMC Utrecht. Vanaf 1996 was hij tevens voorzitter van de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Beide functies legde hij in 2007 neer. Van 1994 tot 2000 was hij hoofdredacteur van Journal of Neurology; sinds 2004 is hij associate editor van Brain. Zijn wetenschappelijke activiteiten zijn vooral gericht op het gebied van de hersenvaatziekten. Daarnaast heeft hij belangstelling voor patiënten met chronische, onverklaarde klachten en voor de geschiedenis van de geneeskundeneurologie.