Ridder

Dr. ir. Jeroen de Ridder

Filosoof
1 opname & 1 event
Dr. ir. Jeroen de Ridder is als universitair docent filosofie en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in epistemologie, wetenschapsfilosofie en godsdienstfilosofie.

De Ridder is universitair docent en senior onderzoeker bij het Abraham Kuyper Centrum aan de afdeling wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen (VU). Tevens is hij lid van De Jonge Akademie. Op dit moment werkt hij aan het NWO Vidi onderzoeksproject over de werking van liberale democratieën in het genereren en gebruiken van kennis. Ook onderzoekt hij binnen een project over de verantwoordelijkheden van de universiteit, de vraag of er collectieve intellectuele deugden bestaan. Daarnaast is De Ridder geïnteresseerd in vragen omtrent het sciëntisme, ook wel de verabsolutering van natuurwetenschappelijke kennis.

Eerder werkte De Ridder mee aan het NWO Veni project over de invloeden van commercialisering van wetenschap op het delen en verspreiden van academische kennis.

Naast zijn werk als onderzoeker publiceert De Ridder columns voor de website van Geloof & Wetenschap.

Foto: Daan van der Horst