Dijk

Dr. Jerry van Dijk

Milieukundige
1 event
dinsdag 15 september 2020 (20:00)
Dr. Jerry van Dijk is universitair docent en onderzoeker in ecologieherstel en biodiversiteitsbehoud aan de Universiteit Utrecht.

Van Dijk bestudeert de impact van milieuveranderingen op natuur en biodiversiteit. Niet-duurzame vormen van landbouw zijn vaak de oorzaak van die milieuveranderingen. Vandaar is Van Dijk zich gedurende zijn carrière steeds meer gaan verdiepen in het verduurzamen van het landbouwsysteem. Hij werkt hiervoor samen met kleinschalige natuurinclusieve boeren die experimenteren met nieuwe vormen van voedselproductie, maar ook met boeren en bedrijven uit het conventionele voedselsysteem.

Naast zijn werk als onderzoeker adviseert Van Dijk de waterstaten, ngo’s en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het gebied van ecologie. Ook is hij professioneel natuurfotograaf (volg deze link voor zijn fotografiewebsite).

Van Dijk is als onderzoeker verbonden met Future Food Utrecht, een universiteitsbreed samenwerkingsverband van onderzoekers die werken aan een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem voor de toekomst.