Lindeman

Dr. mr. Joep Lindeman

Rechtswetenschapper
1 opname & 1 event
Joep Lindeman is universitair hoofddocent aan het Willem Pompe Instituut voor Strafwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is Lindeman als onderzoeker aangesloten het Montaigne Centrum (een van de onderzoekszwaartepunten van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht), dat multidisciplinair onderzoek doet op het gebied van rechtsstaat en rechtspleging. 

Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar strafrechtelijke handhaving en de rol van belangrijke instituties (zoals de rechtspraak, het openbaar ministerie en de politie) daarin. 

Voorjaar 2021 werkte hij mee aan een verkennend kwalitatief onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen, uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Daarin staan de vragen wat klassenjustitie is en of het voor-komt in de Nederlandse strafrechtketen centraal. De onderzoekers spraken hiervoor met o.a. advocaten, rechters, officieren van justitie en concluderen: ook in 2021 worden bepaalde groe-pen nog steeds onterecht benadeeld in het rechtssysteem.

Lindeman promoveerde in 2017 op participerend observatieonderzoek naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie. In dat onderzoek richtte hij zich op het krachtenveld tussen het beleid (de politiek), het resultaatgericht werken en de professionele beroepsopvatting.