Jong

Dr. Johan de Jong

Filosoof
1 opname & 1 event
Filosoof Johan de Jong is universitair docent Geschiedenis van de Moderne Filosofie en Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht.

In zijn onderzoek richt hij zich op de relatie tussen hedendaagse continentale filosofie en klassieke metafysica.

Hij promoveerde (cum laude) op zijn proefschrift The Movement of Thinkingaan de Universiteit van Amsterdam. Hierin onderzoekt hij het verband tussen de bijzondere filosofische stijlen en methodes van Derrida, Hegel en Heidegger. Hij beschouwt hun relatie tot kritiek en het bezwaar van 'postmodern scepticisme', en bevraagt het morele belang van stijl en methode voor het nemen van filosofische verantwoordelijkheid.