Gronden

Johan van de Gronden

Directeur Wereld Natuur Fonds
2 opnames
Johan van de Gronden is sinds 2006 directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Voordien was Van de Gronden onder meer werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties en de ontwikkelingsorganisatie SNV. Hij woonde en werkte vele jaren in Paramaribo, Johannesburg en Kopenhagen. Van de Gronden studeerde filosofie in Leiden.

Johan van de Gronden werkt aan een boek over natuurbescherming, dat begin 2015 zal verschijnen bij Athenaeum, Polak & Van Gennep. In het boek gaat hij onder meer in op de geschiedenis van de westerse natuurbeweging, onze telkens veranderende opvattingen over natuur en wildernis, de spiegel tussen biologische en culturele diversiteit, de natuurfilosofie van het klassieke taoïsme. En gaat hij in op de redenen waarom de vele alarmerende klaroenstoten rond klimaatverandering en massaal uitsterven van soorten amper doel treffen.