Hollewand

Dr. Karen Hollewand

Historicus
1 opname & 1 event
Karen Hollewand is postdoc onderzoeker bij de Universiteit Utrecht.

In haar onderzoek concentreert Hollewand zich op de sociale, intellectuele en culturele geschiedenis van vroegmodern Europa (vanaf ca. de vijftiende tot het einde van de achttiende eeuw). Binnen deze thema's focust Hollewand zich in het bijzonder op de geschiedenis van de seksualiteit en wetenschap. Als postdoc onderzoeker is ze aangesloten bij het onderzoeksproject “SKILLNET” van de Universiteit Utrecht, dat het huidige wetenschapsideaal van het vrij delen van kennis onderzoekt in de historische context.

In november 2016 behaalde Hollewand haar PhD aan de Universiteit van Oxford, waarvoor ze onderzoek deed naar de verbanning van de humanistische geleerde Hadriaan Beverland (1650 – 1716). In haar thesis, getiteld 'The Banishment of Beverland' - Sex, Sin and Scholarship in the Seventeenth-Century Dutch Republic', plaatst ze de ideeën van Beverland over seksualiteit en zonde in de historische context van de Nederlandse Republiek in de zeventiende eeuw. In 2019 verscheen haar gelijknamige boek als onderdeel van de Brill' Studies in Intellectual History series.