Laveant

Dr. Katell Laveant

Frans letterkundige
2 opnames
Dr. Katell Laveant is verbonden aan de Universiteit Utrecht als docent en onderzoeker op het gebied van de Franse taal en cultuur.

Vanuit een interdisciplinair perspectief doet zij onderzoek naar de laat-middeleeuwse en vroegmoderne literaire cultuur. Haar promotieonderzoek richtte zich op de toneelcultuur van de Franstalige Lage Landen in de 16e en 17e eeuw. Tijdens haar post-doc deed ze onderzoek naar recht en toneel tijdens de periode van Reformatie in hetzelfde gebied.

Zij heeft net een VIDI-subsidie ontvangen van de NWO, waarmee ze gedurende vijf jaar onderzoek zal doen naar de vrolijke cultuur in en rond de Lage Landen van de 13e tot aan de 17e eeuw, samen met een promovendus/a en een post-doc. Ze zal zich richten op de culturele praktijken en materiële en literaire verschijnsels (o.a. spotteksten in het Frans en Nederlands) van deze vrolijke cultuur, om te laten zien hoe parodie een essentiële rol voor sociale cohesie in die tijd speelde.

Via andere projecten is zij ook bezig, in samenwerking met collega's uit Nederland, Engeland, België en Frankrijk, om een drietalige bloemlezing met gedichten en een reeks toneelstukken uit te geven.