Enneking

Prof. mr. dr. Liesbeth Enneking

Jurist
2 opnames & 1 event
Prof. mr. dr. Liesbeth Enneking is als bijzonder hoogleraar Juridische aspecten van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) verbonden aan Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Enneking onderzoekt de rol die het recht kan spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door internationaal opererende Nederlandse ondernemingen. Met haar onderzoek begeeft zij zich op (het snijvlak van) het privaatrecht en het (internationaal) publiekrecht. Ze houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak inzake gepaste zorgvuldigheid (due diligence) door Westerse bedrijven ten aanzien van risico’s op mensenrechten- en milieuschendingen in hun mondiale ketens.

Enneking geeft regelmatig presentaties op internationale congressen en onderzoeksseminars, en advies over juridische en beleidsmatige vraagstukken binnen haar vakgebied. Zij was van 2006 tot 2016 verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht. In 2015-2016 was ze daarnaast als hoogleraar verbonden aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven in het kader van de TPR-Wisselleerstoel.  

Haar werk heeft vaak een directe invloed op het verloop van huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zo schreef ze de Nederlandse landenstudie voor een internationaal onderzoek naar gepaste zorgvuldigheid in productieketens dat de aanleiding vormde voor de Europese Commissie om wetgeving op dit onderwerp toe te zeggen.