Jensen

Prof. dr. Lotte Jensen

Historisch letterkundige
2 opnames & 2 events
Historisch letterkundige Lotte Jensen is als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ze is geïnteresseerd in de historische Nederlandse letterkunde, geschiedenis en wijsbegeerte, en houdt zich momenteel bezig met het NWO-Vici-project Dealing with Disasters. The shaping of local and national identities in the Netherlands, 1421-1890.

Ook is ze bestuurslid van de Werkgroep De Moderne Tijd en alumnus van De Jonge Akademie.

In 2011 ontving Jensen een NWO-Vidi subsidie voor haar project Proud to be Dutch,waarin de focus ligt op de Nederlandse identiteitsvorming tussen 1648 en 1815 in relatie tot oorlog en vrede.

Eerder studeerde ze Nederlands en Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, en promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt.

Foto: Bert Beelen