Meijer

Prof. dr. Maaike Meijer

Neerlandica/literatuurwetenschapper
1 opname & 1 event
Prof. dr. Maaike Meijer was tot 2014 als hoogleraar genderstudies verbonden aan het Centrum voor Gender en Diversiteit, aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zij werkt als onderzoeker en publicist steeds vanuit het genderperspectief.

Neerlandica en literatuurwetenschapper Meijer is al vanaf de jaren zeventig actief bezig met het feminisme, als onderzoeker maar ook als spreekbuis van de stroming. Haar onderzoeksgebieden beslaan voornamelijk 'cultural studies' en Neerlandistiek, waarbinnen ze zich hoofdzakelijk richt op poëzie, liederen, cultuur en migratie en de analyse van representatievormen. De invalshoek van waaruit ze werkt is steeds gender en diversiteit.

Vanaf 1984 was Meijer onderzoeker aan de Universiteit Utrecht bij Algemene Literatuurwetenschap. Ze werkte daar aan een project over leestheorie, gender in het literaire systeem en Nederlandse dichteressen na de tweede wereldoorlog. Hierop promoveerde ze cum laude in 1988 waarna ze tien jaar lang universitair hoofddocent zou blijven bij Vrouwenstudies Letteren in Utrecht.

In 1997 werd Meijer benoemd op de Opzijleerstoel in Maastricht met als leeropdracht de studie naar gender, representatie en macht. Een jaar later werd ze hier ook benoemd tot gewoon hoogleraar genderstudies, en tot 2013 was Meijer directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit te Maastricht.

Zij werkt naast haar werk als onderzoeker tevens als auteur, publicist en coach. Zie voor meer informatie Meijers website.