Strick

Dr. Madelijn Strick

Gedragswetenschapper
2 opnames & 2 events
Dr. Madelijn Strick doceert aan de Universiteit Utrecht over reclame, consumentengedrag en sociale invloeden.

Strick promoveerde in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen met haar proefschrift dat zich richt op de impliciete invloeden van humoristische advertenties op de beeldvorming van en keuzes voor merken. Hiermee won ze de prijs voor het beste proefschrift, uitgereikt door de ASPO (Associatie van Sociaal-Psychologische Onderzoekers). Tegenwoordig houdt haar onderzoek zich bezig met de rol van muziek in reclame en het nemen van beslissingen en welzijn. Haar doel hierbij is te onderzoeken hoe mensen persoonlijke beslissingen maken die voldoening geven op de lange termijn.

Strick is lid van de Utrecht Young Academy, een onafhankelijk groep onderzoekers aan de Universiteit Utrecht die als doel heeft om kritische perspectieven op de academie, beleid en de maatschappij uit te wisselen.

---------

Strick received her PhD in social psychology (cum laude) at Radboud University Nijmegen in 2009 on a dissertation on the implicit influence of humorous advertising on brand attitudes and choice. She was awarded with the 'best dissertation award' of the ASPO (Dutch organization for social psychology). Her current research focusses on te role of music in commericals, descision making and wellbeing. Her aim is to get an insight in how people make descisions and the satifaction they will get from this in the long run.

Strick is a member of the Utrecht Young Academy, an independent group of researchers from Utrecht University that aims to exchange critical perspectives on academia, policy, and society in Utrecht and beyond.