Peeters

Dr. Margot Peeters

Jeugdonderzoeker
1 opname & 1 event
Jeugdonderzoeker dr. Margot Peeters is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht in de onderzoeksgroep Youth in Changing Cultural Contexts.

Ze bestudeert risicogedrag van adolescenten en de verantwoordelijke neurocognitieve processen. Peeters heeft bijzondere interesse in beloningsprocessen en de rol van peers. Ze is verder geïnteresseerd in het gebruik (serious gaming voor interventie) en misbruik van games (game verslaving). Op dit moment doet Peeters onderzoek naar o.a. de rol van geslacht en omgeving in het vertonen van risk-taking behavior bij jongeren. Nemen jongeren eerder risicovolle beslissingen onder druk van vrienden? Is 'living on the edge' goed voor je persoonlijke ontwikkeling? En zijn jongens gevoeliger voor sociale druk van peers dan meisjes?