Copier

Dr. Marinka Copier

Gamewetenschapper
3 opnames
Marinka Copier is Directeur Expertisecentrum Creatieve Technologie aan de HKU.

Zij geeft leiding aan onderzoek op het gebied van games en interactie ontwerp. Daarbij gaat het niet alleen om entertainment, maar ook toepassing in de zorg en het onderwijs.

Copier studeerde geschiedenis, genderstudies en nieuwe media aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2007 op een proefschrift met de titel Beyond the Magic Circle. A Network Perspective on Role-play in Online Games, waarin zij onderzoek deed naar de invloed van de online spelervaring op het dagelijks leven.