Bart

Martijn Bart MSc

Ecoloog
1 opname & 1 event
Marien ecoloog Martijn Bart promoveert aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt het functioneren van sponzen in diepzee riffen.

Zijn onderzoek richt zich specifiek op het functioneren van diepzeesponzen in de ecosystemen van de Noord-Atlantische oceaan. Het begrijpen van deze systemen is belangrijk omdat zij de kweekkamers zijn voor de vissen die wij consumeren. Bart ontving in 2017 een KNAW beurs, waarmee hij veldwerk kan uitvoeren voor zijn onderzoek. Zo nam hij deel aan een Noorse expeditie van het EU project ‘Deep-Sea Sponges’ naar diepzeesponsgronden bij de poolcirkel.

Bart werkt op de afdeling Freshwater and Marine Ecology (FAME). Met een interdisciplinaire benadering probeert de afdeling het functioneren van zowel zoet- als zoutwater ecosystemen te ontrafelen. Hij studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht en volgde de master Marine Biology aan de Universiteit van Amsterdam.