Veldhuizen

Dr. Martine Veldhuizen

Cultureel en literair historicus
2 opnames & 1 event
Martine Veldhuizen is cultureel en literair historica aan het departement Talen, Literatuur en Communicatie aan de Universiteit Utrecht.

Martine Veldhuizen onderzoekt historische percepties van het gesproken woord in West-Europa vanuit een juridisch, kerkelijk en seculier-ethisch perspectief. Ze is gepromoveerd in historische Nederlandse taal en literatuur en ontving in 2016 een Veni-subsidie voor haar onderzoek naar 'waarheidssprekers' als personages in de eerste gedrukte boeken (1450-1500). In 2017 verscheen haar boek The Sins of the Tongue in the Medieval West, waarin ze ingaat op de percepties van ‘onrechtmatige’ taal, zoals (gods)lasteren, opruien en meineed plegen. Ook is ze een van de oprichters van het netwerk 'Free Speech in Europe 1400-1750', waarin Europese begrippen zoals 'vrije meningsuiting' in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne tijd onderzocht worden. Ze vraagt zich hierbij onder andere af wat de relatie is tussen vrijheid van meningsuiting en de uitvinding van de drukpers.

Veldhuizen is lid van de Utrecht Young Academy.