Dastani

Prof. dr. Mehdi Dastani

Hoogleraar kunstmatige intelligentie
1 opname & 1 event
Prof. dr. Mehdi Dastani is hoogleraar kunstmatige intelligentie en hoofd van de Intelligent Systems groep bij het departement Informatica aan de Universiteit Utrecht.

Dastani houdt zich binnen de kunstmatige intelligentie bezig met het ontwikkelen van autonome systemen en hoe het gedrag van autonome systemen gecontroleerd en gecoördineerd kunnen worden. Hierbij maakt Dastani gebruik van bestaande theorieën uit wetenschappelijke disciplines zoals filosofie, economie en rechten die gericht zijn om het gedrag van mensen te begrijpen en coördineren. Om dit te realiseren ontwikkelt Dastani computermodellen voor autonome systemen zodat ze over normen, verantwoordelijkheden en emoties kunnen redeneren om vervolgens weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Deze concepten hebben veelal te maken met onzekerheden die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld de kennis, doelen en plannen van de autonome systemen. In zijn onderzoek focust hij zich op theorieën en toepassingen van interacterende autonome systemen.

Dastani promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 1998 op zijn proefschrift “Languages of Perception”. Hij studeerde filosofie en informatica aan de Universiteit van Amsterdam.

----

Prof. dr. Mehdi Dastani is Professor of Artificial Intelligence and chair of the Intelligent Systems group of the department of Information and Computing Sciences at University Utrecht.

Within the area of artificial intelligence, Dastani focuses on the development of autonomous systems and how to control them. In his research, Dastani applies existing theories from other scientific disciplines such as philosophy, economy and law that aim to understand and coordinate human behaviour. To accomplish his goal, Dastani uses computer modelling for autonomous agents to reason about norms, responsibility and emotions in order to enable decision making. These concepts mostly have to do with the uncertainties that are fundamental to the knowledge, goals and plans of the autonomous systems. In his research, Dastani focuses on theories about and applications of interacting autonomous systems.

Dastani obtained his PhD at the University of Amsterdam in 1998 with a thesis titled “Languages of Perception”. He studied philosophy and computer science at the University of Amsterdam.