Somers

Dr. Metten Somers

Psychiater
1 opname & 1 event
Dr. Metten Somers is psychiater en Medisch Hoofd van de Zorglijn Stemming en Psychose van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht.

Zijn onderzoek en klinisch werk richten zich op behandelresistente stemmings- en psychotische stoornissen, met een speciale interesse in elektroconvulsietherapie.

Voorheen was Somers lokale hoofdonderzoeker in de trial ‘Psilocybin in Treatment Resistant Depression’, de eerste grootschalige internationale klinische trial die de werkzaamheid en veiligheid van psilocybine, een psychedelica, in behandelresistente depressie onderzocht. Op dit moment is hij onder andere betrokken bij het vervolgonderzoek naar ditzelfde onderwerp.

Somers is daarnaast medeoprichter en coördinator van het Platform Psychedelica in de Psychiatrie, onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Hij promoveerde op de relatie tussen taallateralisatie en linkshandigheid.