Stichele

Myriam Vander Stichele

Onderzoeker financiële sector en handel
2 opnames & 1 event
Myriam Vander Stichele is senior onderzoeker bij SOMO, het onafhankelijke kenniscentrum gericht op multinationals.

Vander Stichele is al 20 jaar werkzaam bij kenniscentrum SOMO, waar onderzoek wordt gedaan naar multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op mens en milieu. Sinds 2008 specialiseerde Vander Stichele zich in de financiële sector en handel, waarbij ze de besluitvorming over financiële hervormingen van de Europese Unie op de voet volgt. Ze deed veel onderzoek naar vrijhandelsverdragen, de Wereldhandelsorganisatie en naar de toeleveringsketens van supermarkten.

Voor haar werkzaamheden bij SOMO was Vander Stichele coördinator bij verschillende Europese NGO’s en werkte ze veel samen met maatschappelijke organisaties over de hele wereld.

Ze studeerde moderne geschiedenis aan de Universiteit Leuven en behaalde haar Master Philosophy in International Relations aan de University of Cambridge.