Amsterdam

Dr. Noortje van Amsterdam

Sociaal wetenschapper
2 opnames & 2 events
Dr. Noortje van Amsterdam is universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen (USBO).

Dr. Noortje van Amsterdam studeerde Culturele Antropologie en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In april 2014 verdedigde ze haar proefschrift AbNormAll Bodies: Gender, dis/ability and health in sport, physical education and beyond.

Het onderzoek van Van Amsterdam richt zich op de sociale constructies en performatieve elementen van lichamen en gezondheid. Ze onderzoekt de ideologische machtsstructuren die de basis vormen van ongelijkheden ten aanzien van gender, validiteit, lichaamsomvang, leeftijd, seksualiteit, en ras/etniciteit. Met haar onderzoek probeert ze inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen met (hun) lichamen en gezondheid in georganiseerde contexten zoals onderwijs, sport en werk.

---

Dr. Noortje van Amsterdam is assistant professor at the Utrecht School of Governance. She studied Cultural Antropology and Social Psychology at the University of Amsterdam. In 2014 she received her PhD, her thesis was titled: AbNormAll Bodies: Gender, dis-ability and health in sport, physical education and beyond. Her current research is focused on the social constructions and performative elements of bodies and health. She investigates the ideological power structures, which form the basis of inequality regarding gender, (dis)ability, body size, age, sexuality and race/ethnicity. The main aim of Van Amsterdam's research is to understand how people experience (their) bodies and health in organizational contexts of education, sport and employment.