Morree

Drs. mr. Paulien de Morree

Jurist
1 event
Dr. Paulien de Morree is promovenda, universitair docent en verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten. Ze is werkzaam bij Staats- en Bestuursrecht aan de UU. Haar onderzoek gaat over de grenzen van de democratie en mensenrechten: welke meningen/uitingen kunnen net wel of niet?

Paulien de Morree is promovenda bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Haar proefschrift gaat over het verbod van misbruik van recht in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is zij als SIM Fellow betrokken bij het Netherlands Institute of Human Rights. Ook is zij medeoprichter en bestuurslid van Stichting Initiatives for Peace and Human Rights, een Nederlandse non-profit organisaties die lokale initiatieven op het gebied van rechtshulp en educatie over mensenrechten ondersteunt in het Grote Merengebied in Afrika.

De Morree studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. In 2010 won ze de Montesquieu Masterscriptieprijs voor de beste scriptie over politiek staatsrecht met als onderwerp de parlementaire immuniteit van Kamerleden. Na haar studies heeft zij als onderzoeker meegewerkt aan een door NWO gesubsidieerd onderzoek naar de immuniteit van parlementsleden in diverse Europese rechtsstelsels en was zij secretaris van de Commissie Meijers, de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht.