Rem

Prof. dr. Peter Rem

Hoogleraar Resources & Recycling
1 opname & 1 event
Prof. dr. Peter Rem is sinds 2012 hoogleraar Resources & Recycling aan de TU Delft.

Van huis uit is hij natuurkundige, maar zo gaf hij in een interview in De Ingenieur aan: "In de fysica had ik alleen een bijdrage kunnen leveren in een klein deelgebied. Ik vond een green field, een vakgebied waar natuurkundigen zich nog niet mee hebben beziggehouden en onze kennis wellicht voor een doorbraak kan zorgen, veel aantrekkelijker." Dat green field is dus recycling.

Aan de TU Delft houdt hij zich onder andere bezig met het programma Innovative Magnetic Density Separation for the optimal use of resources and energy. Het moet mogelijk zijn om meer hightech materialen uit afval te recyclen, in plaats van ze steeds weer opnieuw te maken uit erts en olie. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een generieke recyclingtechnologie voor afvalstromen, zoals afgedankte elektronica en plastic verpakkingen.

Rem benadrukt dat in een discussie over recycling niet alleen duurzaamheid een rol speelt. De politieke en economische aspecten moeten ook belicht worden. Recycling is een gedeelde verantwoordelijkheid, niet alleen burgers spelen een rol. Sterker nog: "Als je kijkt wat alle partijen in Nederland doen, dan moet je concluderen dat de burger al verreweg het meeste doet", zegt Rem in een artikel op de NOS. En dat is volgens de hoogleraar eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. "De burger doet zijn best, maar heeft heel beperkte mogelijkheden." De overheid en het bedrijfsleven moeten meer doen.