Huistra

Dr. Pieter Huistra

Historicus
1 opname & 1 event
Dr. Pieter Huistra is universitair docent theorie van de geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

In 2013 promoveerde Huistra op een proefschrift getiteld ‘Bouwmeesters, zedenmeesters. Geschiedbeoefening in Nederland tussen 1830 en 1870’, over de Nederlandse geschiedbeoefening in de negentiende eeuw. Daarna richtte hij zijn onderzoek op de negentiende-eeuwse Belgische anatomie en twintigste-eeuwse reizende wetenschappers.

In zijn huidige onderzoek combineert Huistra historiografie en geschiedfilosofie met als centrale vraag: ‘hoe wordt historische kennis waar?’ Daarnaast onderzoekt Huistra wetenschappelijke instituties en hoe zogenaamde funding agencies de inhoud van de wetenschap in de 20e eeuw hebben vormgegeven.

Huistra doceert verscheidene vakken geschiedenis bij de bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over de wetenschapsgeschiedenis in breedste zin, reiken van de geesteswetenschappen tot de natuur- en biomedische geschiedenis.

Eerder was Huistra promovendus en postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven.