Witkamp

Prof. dr. Renger Witkamp

Hoogleraar Voeding en Farmacologie
1 opname & 1 event
Prof. dr. Renger Witkamp is hoogleraar Voeding en Farmacologie aan de Wageningen Universiteit. Zijn vakgebied bestrijkt daarmee twee grensvlakken, namelijk dat tussen gezondheid en ziekte, en dat tussen voeding en geneesmiddelen.

In zijn onderzoek houdt Witkamp zich onder andere bezig met de biologische regulatie van eetlust (food-hedonics) en verzadiging, en effecten van over- en ondervoeding. Hij studeerde biologie en farmacie en promoveerde in 1992 op het onderwerp 'effecten van hormonen op omzetting van geneesmiddelen' aan de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. Naast zijn werk als hoogleraar is Witkamp onder andere bestuurslid van het European Nutrition Leadership Platform, voorzitter van de deelnemersraad van Stichting Voeding Leeft en lid van de adviesraad van Axim Biotechnologies.

---

Prof. dr. Renger is a professor in Nutrition and Pharmacology at Wageningen University. His area of expertise combines the field of sickness and health with the field of nutrition and medicines. In his research, Renger looks at the biological regulation of appetite (food-hedonics) and saturation, and the effects of overfeeding and malnutrition.

Renger studied biology and pharmacy after which he received his doctorate in 1992 with his study of the effects of hormones on the conversion of medicines. This he acquired at the faculty of Veterinary medicine at Utrecht University. Besides his work as a professor, Renger functions as a board member of the European Nutrition Leadership Platform and the participationcounsel of Stichting Voeding Leeft, and is a member of the advice counsel of Axim Biotechnologies.