Riemen

Rob Riemen

Essayist
1 opname
Rob Riemen (1962) is essayist en oprichter-directeur van het Nexus Instituut. In 1991 richtte hij het tijdschrift Nexus op, dat als doel heeft het Europese beschavingsideaal te dienen. In dit tijdschrift verschijnen drie maal per jaar verschillende essays.

Zijn doelstelling bouwt Riemen in 1994 verder uit door samen met zijn vrouw het gelijknamige Nexus Instituut te leiden, dat door middel van lezingen, debatten en symposia de doelstellingen van Nexus te bereiken.

Riemen studeerde theologie in Tilburg en schreef in 2009 Adel van de geest, waarin hij een pleidooi houdt voor klassieke humanistische waarden in de huidige tijd. In 2010 verscheen De eeuwige terugkeer van het fascisme, waarin Riemen betoogt dat het hedendaags fascisme niet moet worden vergeleken met waar het twintigste-eeuwse fascisme op is uitgelopen, maar met hoe het begon.