Veld

Prof. dr. Roel in 't Veld

Bestuurskundige
2 opnames
Roeland Jaap (Roel) in ‘t Veld is een Nederlands bestuurskundige en was kort staatssecretaris van Onderwijs.

Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Later, in 1975, promoveerde hij hier ook in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift 'Meerderheidsstelsel en Welvaartstheorie'. Hij begon zijn loopbaan in 1964 als wetenschappelijk medewerker economie in Leiden. In 1977 volgde een aanstelling als hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In de periode van 1982 tot en met 1988 was hij directeur-generaal op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In 1989 richtte hij samen met Uri Rosenthal de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) op, waarvan hij tot 2004 decaan was.

Van 1994 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam, en hierbij tot 2002 rector van het Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. Hiernaast was hij van 1995 tot 2004 hoogleraar management van het openbaar bestuur aan de Rijksuniversiteit Utrecht en sinds 2002 bijzonder hoogleraar Hybride organisaties, aan de Open Universiteit Nederland te Heerlen. Vanaf 2005 is hij verder hoogleraar Governance aan de Universiteit Nederlandse Antillen, en van 2007 tot 2010 lector democratie aan de Hogeschool Inholland. Sinds november 2010 is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg op de leerstoel 'Governance and sustainability'. Momenteel is hij in totaal hoogleraar aan twee Europese universiteiten. Zijn speciale focus ligt hierbij op ontwikkelingen in parlementaire en andere democratische processen. In 't Veld heeft hiernaast talrijke nevenfuncties vervuld. Ook is hij onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.