Pieterse

Dr. Saskia Pieterse

Literatuurwetenschapper
2 opnames & 2 events
Neerlandicus Saskia Pieterse is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij doet o.a. onderzoek naar economische ideeën in romans en beeldvorming.

Saskia Pieterse is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onder meer onderzoek naar sentimentalisme: de rol die medelijden heeft gespeeld in de witte verbeelding van de koloniale wereld. Daarnaast belicht ze debatten over literaire kwaliteit en de vraag welke impliciete vormen van in- en uitsluiting daarbij een rol kunnen spelen. Ook schrijft ze regelmatig essays voor onder De Groene Amsterdammer, De Nederlandse Boekengids en literaire tijdschriften als nY.