Dalrymple

Theodore Dalrymple

Cultuurcriticus / Filosoof
1 opname
Theodore Dalrymple (pseudoniem van Anthony Daniels) is een van de scherpzinnigste cultuurcritici van Engeland. Hij is schrijver, gepensioneerd gevangenisarts en psychiater.

Hij is in vier werelddelen werkzaam geweest. Veel van zijn werk is gebaseerd op zijn ervaringen met criminelen en psychiatrisch patiënten. Hij publiceert onder andere in City Journal, The British Medical Journal, The Timesen The Observer. Hij is auteur van verschillende boeken, waaronder: Our Culture, What's Left of It, en Spoilt Rotten: The Toxic Cult of Sentimentality.In 2011 publiceerde hij samen met Bart De Wever, partijvoorzitter van de Vlaamse politieke partij Nieuw-Vlaamse Alliantie, Vrijheid en Oprechtheid. De Nederlandse vertaling van zijn nieuwste boek Andermans rotzooiis in 2012 verschenen.

In zijn publicaties beargumenteert Dalrymple regelmatig dat liberale en progressieve denkbeelden die in het Westen prevaleren de verantwoordelijkheden van individuen voor hun eigen daden minimaliseren. Volgens hem leidt dat tot het ontstaan van een onderklasse die wordt geschaad door criminaliteit en drugsgebruik.

In 2011 ontving Dalrymple de Freedom Prize van de Vlaamse denktank Libera!voor zijn bijdragen aan mensenrechten en politieke vrijheid.

---

Theodore Dalrymple (pseudonym of Anthony Daniels (1949)) is one of the sharpest culture criticists of Englend. He is a writer and retired prison doctor and psychiatrist. He has worked in four different continents. Much of his work is based on his experience with criminals and the mentally ill. His work frequently appears in the City Journal, where he is also contributing editor, The British Medical Journal, The Timesand The Observer. He is the author of several books, including: Our Culture, What's Left of It(2005), Spoilt Rotten: The Toxic Cult of Sentimentality(2011) and Litter: How Other People's Rubbish Shapes Our Lives (2011). In 2011, he published together with Bart De Wever, president of the Flemish political party New-Flemish Alliance (N-VA), Vrijheid en Oprechtheid(Freedom and integrity).

In his publications, Dalrymple regularly argues that liberal and progressive perspectives prevailing in the West minimalise the responsabilities of individuals for their own deeds.

In 2011, Dalrymple received the Freedom Prize of the Flemish think tank Libera!for his contributions to human rights and political freedom.