Hattum

Ir. Tim van Hattum

Klimaatonderzoeker
1 opname & 1 event
Ir. Tim van Hattum is programmaleider Green Climate Solutions bij Wageningen University & Research.

Green Climate Solutions is een programma dat begrip van de natuur en natuurlijke processen inzet bij het aanpakken van de uitdagingen van klimaatverandering. Het ontwikkelt gebruikergedreven klimaatoplossingen voor beleidsmakers, lokale autoriteiten, agrarische sector en stedenbouwkundigen. Het programma houdt zich onder andere bezig met klimaatslimme landbouw en het inrichten van klimaatbestendige steden.

Van Hattum doet onderzoek naar klimaatadaptatie, waterbeheer en stadsklimaat. Zo onderzoekt hij onder andere het belang van het vergroenen van steden om de sponswerking en leefbaarheid van de stad te vergroten.

Hiernaast is hij voorzitter van de stichting Happy with Water, die als doel heeft een atmosferische watermaker te ontwikkelen voor de allerarmsten.