Siedsma

Ton Siedsma

Internetonderzoeker
1 opname
Ton Siedsma is onderzoeker bij Bits of Freedom, een stichting die opkomst voor vrijheid en privacy op internet. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in het snijvlak tussen digitale burgerrechten, technologie en opsporingsmethoden.

Met zijn werk voor Bits of Freedom wil Siedsma zich inzetten voor een betere controle op het handelen van de overheid, met name op het gebied van privacy. “Wij vinden niet dat de geheime diensten helemaal geen privégegevens mogen gebruiken, maar wel dat de overheid duidelijk moet maken waaróm dat gebeurt, waarom bepaalde inbreuk op de privacy noodzakelijk is,” zegt hij in de Volkskrant.

Siedsma studeerde strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een nadruk op internationaal strafrecht en cybercrime.