Tiemeijer

Dr. Will Tiemeijer

Beleidsadviseur WRR
1 opname
Dr. Will Tiemeijer is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Tiemeijer adviseert beleidsmakers ondermeer over de relevantie en betekenis van psychologische kennis over kiezen voor de overheid. Hij was coördinator van de projecten Schooluitval en Keuze, gedrag en beleid en richt zich momenteel op het project Maatschappelijke scheidslijnen.

Tiemeijer studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de universiteit Utrecht. Tussen 1989 en 2007 werkte hij bij het OCW in diverse communicatie en onderzoeksfuncties en promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Tilburg met een proefschrift getiteld Het geheim van de burger: over staat en opinieonderzoek.

In 2010 verscheen zijn populair wetenschappelijke boek Hoe mensen keuzes maken: de psychologie van het beslissen (Amsterdam University Press) waarin hij de complexe psychologie achter het nemen van beslissingen uitlegt.