Gent

Dr. Wouter van Gent

Sociaal geograaf
3 opnames & 2 events
Dr. Wouter van Gent is universitair docent stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Van Gent richt zich met zijn onderzoek onder meer op woonbeleid, ruimtelijke ordening, ongelijkheid en buurtveranderingen. Het ontstaan van sociale segregatie, de scheiding van bevolkingsgroepen in de stad, en gentrificatie, het vernieuwen van wijken waardoor ze meer kapitaalkrachtige bewoners aantrekken, zijn hierbij twee centrale thema’s.

Hierover schreef hij meer dan zeventig academische en professionele artikelen. Samen met geograaf Sako Musterd en andere collega’s publiceerde hij twee wetenschappelijke boeken over wonen en buurten, De regio als garderobe (Amsterdam University Press) in 2019  en De buurt als jas (idem) in 2015. Hierin onderzoeken de auteurs hoe huishoudens veranderen in een dynamische stad. Daarnaast publiceerde Van Gent (opinie-)stukken over woonbeleid in o.a. De Volkskrant, Stadsleven en op geografie.nl.

Van Gent is voorzitter van de opleidingscommissies voor de bachelor Sociale Geografie en Planologie, en voor de masters Human Geography en Urban and Regional Planning aan de UvA. Ook is hij redacteur bij het Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie.