Identiteitsdiefstal, de toekomst?

Nooit meer anoniem

Duur 0:45:00 — Wo 8 oktober 2008

Identiteitsdiefstal, de toekomst?

Heb jij niets te verbergen of zet je alles op internet? Wat zijn de gevaren van het geleidelijke verlies van privacy?

Heb jij niets te verbergen of zet je alles op internet? Wat zijn de gevaren van het geleidelijke verlies van privacy? Het risico dat iemand met kwade bedoelingen je identiteit steelt is niet denkbeeldig.

Spreker

Over deze serie

Nooit meer anoniem

Heb jij niets te verbergen? Lezingen en slotdebat over het geleidelijke verlies van privacy. In samenwerking met het Rathenau Instituut.